KS og HMS

 

Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet

Tigmek ønsker å være en attraktiv og kvalifisert leverandør av mekaniske tjenester. Dette innebærer at vi fokuserer på kontinuerlig forbedring i våre forretningsprosesser – og at vi har høyt fokus på kundens behov.

I juni 2013 ble vi sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 (nå 9001:2015), juli 2015 ble vi sertifisert i henhold til ISO 3834-2 og vi jobber i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001.

Vi har Certificate of Qualification gjennom Achilles JQS, vi er godkjent i Shell Supplier Qualification System og vi er Globally Qualified Supplier for FMC Technologies.

        

 

Vi er svært opptatt av sikkerhet - og vårt motto er: