KS og HMS

 

Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet

Tigmek ønsker å være en attraktiv og kvalifisert leverandør av mekaniske tjenester. Dette innebærer at vi fokuserer på kontinuerlig forbedring i våre forretningsprosesser – og at vi har høyt fokus på kundens behov.

I juni 2013 ble vi sertifisert i henhold til ISO 9001:2008, juli 2015 ble vi sertifisert i henhold til ISO 3834-2 og vi jobber i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001.

Vi er godkjent av Achilles JQS og Shell Supplier Qualification System.                     

Vi er svært opptatt av sikkerhet - og vårt motto er: