Ytre miljø

 

Miljøpolitikk og miljømålsettinger 

Tigmek ønsker å være en miljøbevisst bedrift og arbeider derfor aktivt for å verne det ytre miljø mot forurensing, redusere eksisterende forurensing samt å fremme en bedre behandling av eget avfall.

Vi arbeider i henhold til ISO 14001:2004.