Personvernerklæring

 

Tigmek AS sporer/lagrer ingen informasjon om sine besøkende på hjemmesiden.